วารสารกระแสวัฒนธรรม (CULTURAL APPROACH)
"วารสารฉบับใหม่ล่าสุด" ปีที่ 19 ฉบับที่ 36

01 frontcover

เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
(เดือนมกราคม - มิถุนายน และ กรกฏาคม - ธันวาคม)


 

ประเมณคณภาพ

 

book


 

 

 

 

 

 

You are here: Home