ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201
เลขที่  38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหาคร 10160

โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5398  โทรสาร 0-2868-4351
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home ติดต่อสอบถาม